Let op, geld lenen kost ook geld.

Geld bijverdienen in de deeleconomie: dat wou je weten!

Het aantal mensen die geld bijverdienen in de deeleconomie via apps of sites zoals Uber, … wordt steeds groter. Dit is de overheid niet ontgaan waardoor een specifieke belastingregeling is ontstaan voor mensen die geld “bijverdienen” in de deeleconomie. Wat is er intussen geweten over deze categorie?

Het begrip deeleconomie

Het begrip “deeleconomie” is moeilijk om te omschrijven. Veel vragen over deze nieuwe regeling gaan dan ook over het toepassingsgebied van het begrip ‘deeleconomie’. Voor zover begrepen gaat het om:

  • Particulieren die diensten aanbieden aan andere particulieren,
  • Particulieren die deze diensten aanbieden via elektronische platformen zoals Uber (maar ook andere diensten zoals babysitten of koken vallen hieronder),
  • Particulieren die diensten aanbieden die erkend zijn erkend zijn door de overheid,
  • Particulieren die een maximale omzet van 5.000 euro per jaar uit deze activiteit genieten.

Indien iemand als particulier een dienst aanbiedt aan een onderneming, dan valt zij buiten deze regeling.
Het informeren van de klanten is dus heel belangrijk. Wie deze dienst aanbiedt aan mensen die betalen (of een factuur vragen) op naam van een vennootschap, valt in principe uit deze regeling. In dat geval worden de inkomsten belast aan het progressieve belastingtarief.

geld bijverdienen in de deeleconomiie

© Pixabay

Vanaf wanneer?

De nieuwe regeling zal ingaan vanaf 01 augustus 2016 01 oktober 2016. Er is met andere woorden 3 maand uitstel ten opzichte van de oorspronkelijke datum vanaf wanneer deze nieuwe regeling in voege zou treden. Er was immers extra tijd nodig om de regeling in een Koninklijk Besluit te gieten en om de fiscus op de hoogte te stellen van deze regeling.

Hoe belast?

Deze specifieke regeling legt de nadruk niet op het maken van winst, maar eerder op het “terugverdienen” van de reeds gemaakte kosten zoals de kosten van de aankoop van een auto of van de aankoop van een woning die deels wordt ingezet om te verhuren aan particulieren die wensen te overnachten. Op die manier worden deze inkomsten aanzien als ‘occasionele inkomsten’ en niet als een beroepsinkomst.

Deze fiscale regeling is vrij uniek vergeleken met onze buurlanden. De bedoeling is uiteraard om onnodige administratieve druk te vermijden en om soortgelijke alternatieven aan te moedigen.

Gevolgen van deze nieuwe regeling

Mensen die geld verdienen via de deeleconomie zullen zich niet moeten inschrijven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen),.het aanvragen van een BTW-nummer is aldus niet verplicht. Dit zal wel leiden tot meer codes in de aangifte personenbelasting, want al deze inkomsten dienen te worden aangegeven.
Wie reeds diensten inschakelt van een boekhouder of accountant doet er goed aan om zich hieromtrent verder te laten adviseren.

Uitzondering: AirBNB uitbaters

AirBNB uitbaters vormen wel een uitzondering op de regel: Er wordt verwacht dat 80% van de inkomsten overeenstemmen met onroerende en roerende inkomsten, en dus moet worden aangegeven als een diverse inkomst dat zal belast worden aan een belastingtarief van 33% (aan te geven in de code 1200 van de aangifte personenbelasting).
Huurinkomsten worden sowieso niet specifiek belast, dus vallen uit deze specifieke regeling (voor 80%).

Het overige deel van 20% wordt aanzien als een winst uit het aanbieden van diverse bijkomende diensten (zoals een ontbijt, het aanbieden van verse lakens, e.d.). Dit laatste deel wordt dan wel belast aan het gunsttarief van 10%.

Meer dan 5.000 euro bijklussen in deeleconomie

Wie meer dan 5.000 euro bijverdient in de deeleconomie, zal sowieso belast worden aan progressieve belastingtarieven. Dat betekent voor het volledige inkomen, en niet louter voor het gedeelte dat de grens van 5.000 euro overschrijd. Het platform dient overigens ook erkend te zijn.

Hou er rekening mee dat dit wel een aantal gevolgen met zich meebrengt. Er wordt dus verondersteld dat je een verdere stap richting professionalisering neemt, en dat houdt daarmee in dat je wordt aanzien als een zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep. Inden het zover zou komen, neem gerust contact op met een boekhouder of accounrant.

Welke platformen?

Belangrijk bij deze nieuwe fiscale regeling is dat de platformen erkend worden. Sowieso is er nu reeds onzekerheid over welke diensten het allemaal gaat. Uber (taxidienst) en AirBNB zijn uiteraard heel bekende alternatieven, maar er zijn ook heel wat alternatieven:

  • Om je auto te delen (carsharing): CozyCar, Autodelen.net, CarAmigo en Tapazz via platformen zoals Carpool of BlaBlaCar of Ubeeqo;
  • Om eten te delen of te koken: Menu Next Door, Flavr, Deliveroo, Take Eat Easy.
  • Om babysit diensten te verlenen: via AirBsit,
  • Of om andere diensten aan te bieden: via bijvoorbeeld ListMinut (waar je diensten voor tuinieren, koken, verhuizen, fotografie, schoonmaak, schilderwerken, danslessen, kooklessen of DJ-diensten kan aanbieden, enzovoorts…).

Het doel is met andere woorden om mensen die deelnemen aan de micro-economie te sparen zolang ze deelnemen en bijverdienen aan platformen via een app of een digitaal platform. Het zijn deze platformen die zelf in contact moeten treden met de fiscus en hun gebruikers hierover moeten informeren.

Een mogelijkheid tot fraude ziet de overheid niet: de bedoeling is dat deze platformen zelf de nodige belastingen inhouden en doorstorten aan de Staat. Indien dit niet zou gebeuren dan blijft de gebruiker natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het indienen van een correcte aangifte in de personenbelasting.

Samengevat

Met deze nieuwe regeling in de deeleconomie (of peer-to-peer economie) tracht België één van de voorlopers te zijn door hier fiscaal een regeling te treffen. Hou er wel rekening mee dat wanneer je meer dan 5.000 euro bijverdient in deze economie, wel gehouden zal zijn om meer administratieve formaliteiten te verrichten om dat je inkomsten als professionele activiteit zal worden aangemerkt.

Top