Let op, geld lenen kost ook geld.

Kredietwaardigheid bij aanvragen lening

Bij het aanvragen van een autolening (of andere lening) zal de bank steeds uw kredietwaardigheid controleren. Dit houdt in dat de financiële instelling zal controleren of u in staat zal zijn om de volledige lening terug te betalen.

Jaarlijks een budget bijhouden en controleren is het eerste wat u zelf kan doen om uw financiële mogelijkheden te kennen. Misschien hebt u enkele onvoorziene uitgaven gekend en heeft u daarvoor moeten lenen? Door al uw inkomsten en uitgaven op te schrijven kan u zelf perfect inschatten hoe u er voor staat.

Kredietwaardigheidscontrole: Waar kijken de banken naar?

Een bank zal verschillende zaken controleren alvorens uw autolening aanvraag goed te keuren. Een eerste belangrijke controle die ze verplicht moet uitvoeren, is het raadplegen van de databank van het CKP.

Vermelding zwarte lijst?

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) registreert informatie over alle consumentenkredietovereenkomsten. Elke lening die u aangaat zal dus automatisch in de lijst terechtkomen (ook kredietopeningen zoals bij een kredietkaart het geval is).

De database bestaat uit twee verschillende luiken:

  • Een positief luik: daarin staan alle leningen vermeld die u heeft lopen en waarvoor u netjes afbetalingen verricht
  • Een negatief luik: beter gekend als de “zwarte lijst”. Hierin staan alle leningen en kredieten vermeld waarbij een betalingsachterstand werd genoteerd.

Het mag duidelijk zijn dat een lening aanvraag moeilijker wordt, wanneer een betalingsachterstand wordt waargenomen. Mensen komen in deze lijst terecht voor de meest onnozele zaken, zoals het vergeten terugbetaling van een klein bedrag op de kredietkaart van een winkelketen.

Een aantal kredietverstrekkers maken hier geen problemen van omdat ze vrij soepel reageren, maar dat zal mogelijks wel resulteren in een hoger kostenplaatje. Kan u moeilijk een lening verkrijgen omwille van een vermelding op de zwarte lijst? Probeer dan even of kredietpartner.be u niet kan verder helpen.

Uw inkomen

checklist kredietwaardigheid controleren met rekenmachine

© Shutterstock

Bij uw lening aanvraag zal u steeds de meest recente loonbrief moeten meesturen. De bank waarbij u de autolening aanvraagt kan dan hiermee kijken of u in staat bent om de autofinanciering terug te betalen.

Bent u een zelfstandige ondernemer? Dan zal u het inkomen kunnen bewijzen aan de hand van een balans met tussentijdse resultaten en de laatst ingediende aangifte personenbelasting waarop uw inkomsten en uitgaven vermeld staan.

Wanneer de bank uw inkomen kent, dan kan ze in combinatie met een check in de database nagaan of u voldoende middelen overhoudt om de gevraagde lening terug te betalen.

Persoonlijke geschiedenis

Uw persoonlijke relatie met de bank kan ook van belang zijn. Indien u reeds jaren een goede relatie heeft met uw bank dan zal dat blijken wanneer tijdens uw aanvraag uw geschiedenis wordt bekeken. Als je in het verleden al geleend hebt bij de bank en zonder problemen alles heeft afgelost dan helpt dit natuurlijk mee bij uw nieuwe aanvraag.

Ook uw tewerkstelling is van belang. Iemand met een vast contract scoort natuurlijk beter dan iemand die werkt via tijdelijke contracten. Kortom: enige stabiliteit inzake tewerkstelling kan zeker geen kwaad.

Hou er ook rekening mee dat u een vaste woonplaats moet hebben. De bank wil immers zekerheid dat ze u kan contacteren wanneer dat noodzakelijk is. Zo niet dan kan dat als onbetrouwbaar overkomen.

Vergelijk kredietverstrekkers van autoleningen

Met een kredietwaardigheidscontrole wil de bank nagaan of u betrouwbaar bent en in staat bent om de autolening terug te betalen. Verwacht u toch enigszins problemen bij uw aanvraag? Probeer dan verschillende kredietverstrekkers aan te spreken en autoleningen te vergelijken.

U kan zelf ook actie ondernemen door simpelweg uw uitgaven goed te controleren en bij te houden. Voor meer tips over het bekomen van een autolening kan u steeds terecht op deze pagina.

Top