Let op, geld lenen kost ook geld.

Wat is JKP (jaarlijks kostenpercentage)?

Het JKP of Jaarlijks Kostenpercentage is een cijfer waardoor je u te weten kan komen hoeveel een krediet u zal kosten op jaarbasis. De rentevoet van een lening is slechts één onderdeel van de totale kostprijs van een krediet. Dankzij het JKP kan weet u dus hoeveel een lening of krediet u in zijn totaliteit zal kosten.

Jaarlijks kostenpercentage

Het JKP werd in het leven geroepen om makkelijker leningen en kredieten met elkaar te vergelijken. Het omvat niet alleen de intresten die u betaald op de lening, maar ook de bijkomende kosten zijn in het cijfer verwerkt: dossierkosten, administratiekosten, commissies en eventuele schuldsaldoverzekering zitten hierin vervat.

Kredietgevers zijn wettelijk gebonden aan maximum percentages die niet overschreden mogen worden. Dit wordt periodiek herzien en kan dus elke 6 maand wijzigen. Overschrijdt een kredietgever dit wettelijk maximum, dan bent u ook niet verplicht om de aangerekende kosten van het krediet te betalen.

Hoeveel kost een lening?

percentage jkp jaarlijks kostenpercentage

© pixabay

Het JKP stelt u in staat om echt te weten te komen hoeveel een lening u exact zal kosten. Bij elk consumentenkrediet is het verplicht om het JKP te vermelden. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook autoleningen.

Het JKP is een percentage dat vergelijkbaar is met de rentevoet op jaarbasis; Het verschil met de rentevoet van een lening is dan ook dat andere kosten van een lening hierin ondergebracht worden.

Een JKP van 0% mogelijk?

Wanneer u een contract krijgt aangeboden van 0% JKP dan wil dit in essentie zeggen dat er geen kosten en geen intrest wordt aangerekend op de lening. Kortom: de lening is volledig gratis.

Wees wel aandachtig bij promoties van handelaren die uitpakken met 0% JKP. Onrechtstreeks kunnen hier wel kosten aan verbonden zijn omdat een handelaar vermoedelijk via een andere weg zijn voordeel haalt. Bijvoorbeeld: een lagere korting op het goed dat u wilt aankopen.

Zo kan een autoconstructeur perfect een lening met 0% JKP aanbieden, maar dan besluiten om geen overnamepremie te geven voor uw oude auto. U doet er dus steeds goed aan om autoleningen te vergelijken bij andere kredietverstrekkers en na te rekenen welke van de twee opties financieel het meest interessant is.

Voor meer informatie over het JKP verwijzen we graag naar deze pagina van FOD Economie.

Top